Referencje

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Spółka z o. o. Będzin ul. Krakowska 16, potwierdza, że firma P.P.U.H „RAF-BUD” Rafał Kozibąk z siedzibą w Będzinie przy ul. Walki Młodych 4/95 wykonywała na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Radosnej 6 w Będzinie (w imieniu, której działamy jako zarządca nieruchomości) prace w zakresie:

  • Skucie rynków na kominach i wykonanie nowych tynków kominów ponad dachem po uprzednim zagruntowaniu uni-gruntem,
  • Naprawę czapek kominowych,
  • Zerwanie istniejącego pokrycia papowego na dachu,
  • Wymianę rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy stalowej ocynkowanej,
  • Pokrycie dachu 2 x papą termozgrzewalną tj. l x podkładowa + l x papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm modyfikowana włókniną poliestrową,
  • Wymianę obróbek blacharskich ogniomurów oraz gzymsu nad parterem od strony podwórka,
  • Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia przy kominach z umocowaniem listwami z blachy stalowej ocynkowanej,
  • Wymianę instalacji odgromowej.

Termin wykonania: 05.08.2010 r. – 21.10.2010 r.
Wartość wykonanych prac wynosiła: 59,754,83 zł (brutto).

Wykonawca prac bardzo dobrze wywiązał się z przyjętego zlecenia, dotrzymując ustalonych terminów realizacji i zapewniając bardzo dobrą jakość robót.

Organizacja prowadzonych robót, profesjonalne wykonanie przyjętych do realizacji prac wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną pozwala nam rekomendować firmę: P. P. U. H „RAF-BUD” Rafał Kozibąk z siedzibą w Będzinie przy ul. Walki Młodych 4/95 jako sprawdzonego wykonawcę.

Referencje MZBM Będzin
Referencje Ireneusz Marzec